Ościeżnice

Istotnym elementem zabudowy i montażu drzwi jest ościeżnica, która przyjmuje postać ramy osadzonej w otworze drzwiowym. Innymi słowy futryna stanowi stałą podporę dla skrzydła, które zakładane jest na zawiasy w niej zamontowane. To wyjątkowy ważny element konstrukcyjny, na który Klienci nie zawsze zwracają należytą uwagę. Nasi doradcy z chęcią wyjaśnią zasadność doboru odpowiedniego wariantu, w tym przylgowego czy bezprzylgowego lub też tak zwanej ościeżnicy ukrytej.